Zgoda na profilowanie danych

Zgoda na profilowanie danych

Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych mogą podlegać profilowaniu. Ma to miejsce na przykład wtedy, gdy firma w sposób zautomatyzowany emituje użytkownikowi internetu reklamy w oparciu o jego zachowanie, zainteresowania lub wcześniej dokonane zakupy.

 

Przedsiębiorca może przetwarzać dane osobowe w ten sposób tylko w określonych przez RODO przypadkach:

 

a) jeśli uzyska wyraźną zgodę osoby, której dane dotyczą,

b) gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem,

c) gdy jest to dozwolone przez szczególne przepisy prawa.