Udzielenie dostępu i usuwanie danych na życzenie ich właściciela

Udzielenie dostępu i usuwanie danych na życzenie ich właściciela

Osobie, której dotyczą dane osobowe, w każdym momencie przysługuje prawo cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. RODO mówi o tym, że odwołanie zgody powinno być co najmniej tak samo łatwe, jak jej udzielenie. Jeśli użytkownicy strony internetowej przekazują dane osobowe podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, na przykład zapisując się na newsletter albo biorąc udział w konkursie, to powinni móc cofnąć zgodę tą samą drogą.

Administrator ma obowiązek usunąć dane niezwłocznie, ze wszystkich nośników, na których były przechowywane. Dotyczy to nie tylko baz danych, ale także wszelkich innych miejsc, w których są one zapisywane – poczty elektronicznej, zestawień w plikach excel itd. Przedsiębiorcy powinni zadbać o wdrożenie rozwiązań informatycznych, które pozwolą na skuteczne usuwanie danych na żądanie osoby, której one dotyczą.

Administratorzy danych mają obowiązek udzielania na życzenie właściciela danych informacji o tym, jakie jego dane przetwarzają, w jakim celu i zakresie, jakim innym podmiotom je przekazują itd. Muszą też sprostować nieprawidłowe dane na wniosek osoby, której one dotyczą.

 

Rozwiązania informatyczne IBM, które pozwalają skutecznie wyszukać dane osobowe w zasobach przedsiębiorstw

Information Analyzer skanuje i analizuje bazy danych i hurtownie danych w celu wyszukiwania danych osobowych uporządkowanych w struktury.

StoredIQ wyszukuje dane osobowe w różnych zbiorach: na serwerach, w poczcie e-mail, na dyskach lokalnych i sieciowych itp. Potrafi przeanalizować ponad 70 różnych zbiorów danych i ponad 470 rodzajów plików, w tym dokumenty zapisane w formacie jpg.