Usługi w chmurze prywatnej świadczone przez centra danych mają zastosowanie w przypadku każdego podmiotu operującego danymi osobowymi, finansowych, medycznymi czy danymi krytycznymi dla biznesu. Bezpieczeństwo oraz chęć zachowania kluczowych korzyści wynikających z usług w chmurze stanowią o wyborze rozwiązania opartego o chmurę prywatną świadczoną przez zewnętrznego dostawcę. Rozwiązanie to zapewnia, że infrastruktura IT oraz oprogramowanie są dedykowane i wykorzystywane jedynie na potrzeby jednej firmy czy instytucji. Chmurę prywatną wybierają najczęściej instytucje finansowe, medyczne, rządowe, na które Komisja Nadzoru Finansowego nakłada obowiązek zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa.
W 2017 Asseco wdrożyło usługę dla Geomedical. Był to jeden z pierwszych projektów w obszarze opieki zdrowotnej, w którym placówka nie oparła informatyzacji o własne serwery lecz o zewnętrzne centrum danych. W tym przypadku zastosowano rozwiązanie łączące serwery dedykowane z chmurą prywatną. Rozwiązanie zostało zaprojektowane tak aby sprostać oczekiwaniom zwiększenia elastyczności i możliwości łatwego skalowania zasobów.
Inne z wdrożeń chmury prywatnej, zrealizowane dla klienta z sektora usług finansowych zaprojektowane zostało pod indywidualne wymagania systemu. Szczególnie uwzględnione były aspekty bezpieczeństwa oraz położono nacisk na optymalizację kosztów licencji bazy danych Oracle. W tego typu projektach nie było mowy o standaryzowanych rozwiązaniach, tylko indywidualna analiza może przynieść najbardziej optymalne rezultaty.
Wybór rozwiązania powinien być efektem eksperckiej diagnozy, uwzględniającej spektrum czynników
Zapraszamy do dialogu technicznego z inżynierami Centrum Danych Asseco Data System