Author: asseco

Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych mogą podlegać profilowaniu. Ma to miejsce na przykład wtedy, gdy firma w sposób zautomatyzowany emituje użytkownikowi internetu reklamy w oparciu o jego zachowanie, zainteresowania...

Read More

RODO zobowiązuje administratorów i podmioty przetwarzające dane osobowe do ich odpowiedniego zabezpieczenia. W rozporządzeniu wymienione są następujące praktyki, które powinny być w tym celu stosowane: a) szyfrowanie i pseudonimizacja danych, b) ciągłe...

Read More

Administratorzy mają obowiązek prowadzić rejestr czynności przetwarzania. Obejmuje on firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników, a mniejszych przedsiębiorców w kilku przypadkach: jeśli przetwarzanie może powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób,...

Read More